• ข้อกำหนด และเงื่อนไข:
  • สมัครสมาชิก , ยืนยันตัวตน และฝากเงิน 500 บาทเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
  • มาชิกจะได้รับรางวัลในวันที่ 15 กรกฎาคม 2024
  • สมาชิกที่ไม่มีประวัติการฝากเงิน หรือมีความเสี่ยงในการทุจริต จะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
  • ทางเว็บไซต์ Leo88 สงวนลิขสิทธิ์ให้ผู้ที่เป็นสมาชิกเท่านั้น และผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง หรือ กฎของทางเว็บไซต์ เช่น มีการโกงในแคมเปญของทางเว็บไซต์, การแก้ไขต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมของทางเว็บ จะโดนตัดสิทธิ์ทันที
#
รางวัล
จำนวน
พิเศษ
888,000 THB
1
1
288,000 THB
1
2
188,000 THB
1
3
88,000 THB
1
4
8,000 THB
1
5-10
1,000 THB
6
11-30
500 THB
20
31-88
100 THB
58
  • ข้อกำหนด และเงื่อนไข:
  • สมัครสมาชิก , ยืนยันตัวตน และฝากเงิน 500 บาทเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
  • มาชิกจะได้รับรางวัลในวันที่ 15 กรกฎาคม 2024
  • สมาชิกที่ไม่มีประวัติการฝากเงิน หรือมีความเสี่ยงในการทุจริต จะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
  • ทางเว็บไซต์ Leo88 สงวนลิขสิทธิ์ให้ผู้ที่เป็นสมาชิกเท่านั้น และผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง หรือ กฎของทางเว็บไซต์ เช่น มีการโกงในแคมเปญของทางเว็บไซต์, การแก้ไขต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมของทางเว็บ จะโดนตัดสิทธิ์ทันที
#
รางวัล
จำนวน
พิเศษ
888,000 THB
1
1
288,000 THB
1
2
188,000 THB
1
3
88,000 THB
1
4
8,000 THB
1
5-10
1,000 THB
6
11-30
500 THB
20
31-88
100 THB
58